Wat zijn de belangrijkste symbolen van het christendom?

Christus centraal Pas vanaf de vijfde eeuw zien we dat het kruis het bekendste, algemene symbool van het christendom wordt. In de vierde eeuw paste dit nog niet, toen was het kruis een martelwerktuig dat nog in gebruik was. Dat was voor gelovigen destijds waarschijnlijk lastig te verbinden aan hun geloof. Lees verder »

Wat is het symbool van het christendom?

Pas vanaf de vijfde eeuw zien we dat het kruis het bekendste, algemene symbool van het christendom wordt. In de vierde eeuw paste dit nog niet, toen was het kruis een martelwerktuig dat nog in gebruik was. Dat was voor gelovigen destijds waarschijnlijk lastig te verbinden aan hun geloof. Lees verder »

Wat zijn de belangrijkste regels van het christendom?

Jezus vatte die Tien Geboden samen in twee belangrijke geboden. Het eerste gebod zegt dat je van God moet houden met heel je hart, heel je verstand en heel je geest. En het tweede gebod zegt dat je van je naaste net zo veel moet houden als van jezelf. Lees verder »

Bron: schooltv.nl

Wat valt er onder het christendom?

Hoewel ze beide onder het christendom vallen, verschillen het protestantisme en het katholicisme op belangrijke punten van elkaar. Het protestantisme ontstond toen Maarten Luther in 1517 de confrontatie aanging met de katholieke kerk, die volgens hem te ver van de christelijke, Bijbelse principes was afgedwaald. Lees verder »

Waar komt het christendom vandaan?

Aan het begin van de tweede eeuw waren er al christelijke gemeenschappen in Noord-Afrika, Gallië (Frankrijk) en Ethiopië. Het christendom was toen nog vooral een stedelijk verschijnsel, maar trok steeds meer aanhangers uit alle lagen van de bevolking. De Romeinse autoriteiten bekeken het christendom echter argwanen. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat zijn de belangrijkste symbolen van het christendom?