Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?

Het voortgezet onderwijs (of ook wel 'middelbare school') is het onderwijs dat volgt op de basisschool. Meestal gaat een kind naar het voortgezet onderwijs als hij ongeveer 12 jaar oud is en groep 8 heeft afgesloten met een schooladvies. Lees verder »

Is voortgezet onderwijs middelbare school?

Het voortgezet onderwijs (of ook wel 'middelbare school') is het onderwijs dat volgt op de basisschool. Meestal gaat een kind naar het voortgezet onderwijs als hij ongeveer 12 jaar oud is en groep 8 heeft afgesloten met een schooladvies. Lees verder »

Wat houdt een voortgezet onderwijs in?

Het voortgezet onderwijs omvat het onderwijs dat direct aansluit op het basisonderwijs en op het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs (dat onder de Wet op de expertisecentra valt), het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het hoger onderwijs). Lees verder »

Welke scholen zijn voortgezet onderwijs?

Wat is het doel van een middelbare school?

Welk niveau jouw kind gaat volgen is afhankelijk van het advies van de basisschool en de scores van de Cito-toetsen. Het doel van de middelbare school is om kinderen voor te bereiden op het beroepsonderwijs (zoals het MBO en HBO) of academisch onderwijs. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is het verschil tussen middelbaar en voortgezet onderwijs?