Wat voor soort migratie zijn er?

Soorten immigranten Trekarbeiders (tijdelijk; seizoenswerk). Arbeidsmigranten (tijdelijk; geld sparen om in eigen land toekomst op te bouwen). Permanente economische immigranten (permanent). Religieuze en politieke vluchtelingen (permanent of tijdelijk). Lees verder »

Bron: cbg.nl

Welke migratie was er vroeger?

De mensen die naar ons land waren gekomen en hier zijn gebleven zijn immigranten. De immigranten kwamen vooral uit Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Suriname en Indonesië waren ex-koloniën van Nederland. Toen Indonesië onafhankelijk werd kwamen er Indische Nederlanders en Molukkers naar Nederlan. Lees verder »

Bron: schooltv.nl

Wat is een sociale migratie?

Met sociale bevolkingsgroei, ook wel migratiesaldo, sociale groei of sociale aanwas genoemd, worden alle veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking van een land als gevolg van migratie (dus zowel emigratie als immigratie) bedoeld. Lees verder »

Wat zijn migranten groepen?

Een migrant is iemand die vrijwillig een veilig land verlaat. Vaak in de hoop op een beter leven. Bijvoorbeeld voor studie, werk of een buitenlandse partner. Migranten zijn dus mensen die verhuisd zijn naar een ander land en terug kunnen keren als ze dat willen. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat voor soort migratie zijn er?