Wat zijn open vragen voorbeelden?

“Ga je morgen beginnen?” “Wil je hier eigenlijk wel werken?” “Moet je niet even met Jan gaan praten?” De ander moet eerst “ja” of “nee” antwoorden. Daarna kan hij gewoon zijn mond houden. Wat de vragensteller wil of vindt, is al in de vraag verpakt. Lees verder »

Hoe herken je open vragen?

Een open vraag is een vraag waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Over het algemeen zijn de antwoorden op een open vraag wat langer, en vragen wat denkwerk. De ander kan kiezen uit meerdere opties. Het tegenovergestelde van een open vraag is een gesloten vraag. Lees verder »

Hoe stel je een open vraag?

Een open vraag is een vraag waarbij de ander vrij wordt gelaten in het antwoord dat hij of zij wil geven. Open vragen leveren hierdoor meer informatie op dan gesloten vragen. Open vragen beginnen met vraagwoorden als wie, welke, waar, hoe, wat of bijvoorbeeld waarom. Lees verder »

Wat is open vraag en gesloten vraag?

Open vragen beginnen met: wie, wat, wanneer, waar, en ook hoe, hoe vaak, etc. Open vragen nodigen uit om je verhaal te vertellen en leveren veel informatie op. Gesloten vragen zijn 'ja'-/ 'nee'-vragen of meerkeuze vragen. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat zijn open vragen voorbeelden?