Welk niveau is vmbo basis?

Als je de basisberoepsgerichte leerweg (bb) op het vmbo doet, krijg je theorievakken en een groot deel een beroepsgericht programma. Je bent veel praktisch bezig en de theorie is iets gemakkelijker dan in de andere leerwegen. Deze leerweg bereidt voor op de niveau 2 (basisberoepsopleidingen) in het mbo. Lees verder »

Wat is lager dan vmbo basis?

  • praktijkonderwijs;
  • vmbo (basis, kader, gemengd en theoretisch);
  • havo;
  • vwo.
  • Lees verder »

Wat is het laagste vmbo niveau?

Het laagste niveau is praktijkonderwijs. Dit is bedoeld voor kinderen met een IQ onder de 80. Lees verder »

Kun je met vmbo basis naar mbo 3?

Voorwaarden mbo-niveau 3 Om dit niveau te volgen, moet je voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden: Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg. Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3). Lees verder »

Kun je van vmbo basis naar kader?

Leerlingen kunnen tussentijds opstromen naar een hoger niveau of afstromen naar een lager niveau. Hiervoor gelden de regels die de school hier zelf voor heeft opgesteld. Vanaf het derde leerjaar volgen leerlingen een speciaal vakkenpakket. Daardoor wordt het lastiger en meestal onmogelijk om nog te wisselen van niveau. Lees verder »

Gerelateerd aan Welk niveau is vmbo basis?