Wat heeft stikstof met CO2 te maken?

De invloed van de mens op de productie van reactief stikstof heeft gevolgen voor het klimaat. Direct doordat het leidt tot de productie van lachgas (N2O), een broeikasgas met een ongeveer driehonderd keer sterker effect dan het broeikasgas koolstofdioxide. Lees verder »

Wat is stikstof en wat is CO2?

CO2 is koolstofdioxide ofwel de chemische verbinding tussen koolstof en zuurstof. Stikstof komt voor als gas met de chemische formule N2. Lees verder »

Hoeveel stikstof in CO2?

In percentages en in verhouding tot het geheel van de natuurlijke broeikasgassen stelt Co2 weinig voor. De atmosfeer van aarde bestaat voor 78% uit stikstof. 21% zuurstof. 1% edelgassen, 0,25% waterdamp en 0,028% CO2 waarvan 96% door de natuur geproduceerd berekend op 1000.000 mld kg. Lees verder »

Wat is het verschil tussen koolstof en stikstof?

Stikstof geeft een explo- sieve groei, planten worden ziektegevoelig en verliezen smaak. Koolstof zit in de lucht, vooral de lucht dicht bij het aardoppervlak, maar het grootste deel van de koolstof op aarde zit in de aardkorst in verschillende vormen als steenkool, olie, veen en dergelijke. Lees verder »

Wat is het effect van stikstof?

Planten die van stikstof houden, zoals grassen en brandnetels groeien extra hard. Ze verdringen in van oorsprong schrale natuur kwetsbare planten. Insecten en andere dieren die afhankelijk zijn van deze planten verdwijnen daardoor ook. Open gebieden zoals stuifzand en heide groeien sneller dicht tot bos. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat heeft stikstof met CO2 te maken?