Wat is geluid en hoe werkt het?

Geluid ontstaat door het trillen van de lucht. Daardoor ontstaan er kleine veranderingen in de luchtdruk waardoor de lucht begint te trillen. Geluid plant zich voort via geluidsgolven, net zoals water zich voortplant via watergolven. En net als water kan geluid terugkaatsen via een muur of om een boom heen buigen. Lees verder »

Hoe werkt het geluid?

Geluid zijn trillingen in de lucht (of in een (vloei-)stof zoals water of metaal) die door gezonde oren zijn waar te nemen. We gaan er hier vanuit dat het 'medium' lucht is. Wanneer een voorwerp geluid produceert worden de luchtdeeltjes in de omgeving samengeperst, waardoor de luchtdruk ter plaatse toeneemt. Lees verder »

Wat is de definitie van geluid?

Geluid zijn drukveranderingen in de lucht die je kan horen. Deze drukveranderingen zijn in de vorm van golven, met een amplitude en een frequentie. De golfbeweging van een geluidsgolf is in dezelfde richting als waarin de golf zich voortplant, geluid is dus een longitudinale golf. Lees verder »

Hoe is geluid opgebouwd?

Geluid ontstaat door het trillen van een geluidsbron (bv. motor of banden van rijdende auto) waardoor de omgeving rond dit voorwerp ook gaat trillen. Hierdoor ontstaat een geluidsgolf die opgevangen wordt door het gehoor en die in de hersenen omgezet wordt tot geluid. Lees verder »

Wat is er nodig om geluid te horen?

Je oorschelp (het buitenoor) vangt de hele dag door geluidstrillingen op. De trillingen worden doorgegeven aan het trommelvlies en de gehoorbeentjes (het middenoor). Dit zijn de kleinste botjes in je lichaam en bestaan uit de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is geluid en hoe werkt het?