Wat zijn de regels van de islam?

Er zijn vijf belangrijke regels in de islam: de zuilen. Die gaan over de geloofsbelijdenis (zeggen dat je gelooft in Allah als enige God), het bidden, vasten, geld geven aan de armen en de bedevaart naar Mekka. Niet alle moslims houden zich evenveel met al deze vijf zuilen bezig. Lees verder »

Wat zijn de 5 regels van de islam?

Vijf leefregels zijn voor moslims erg belangrijk. Ze proberen zich in het dagelijks leven aan deze Vijf Zuilen te houden: geloven in Allah, bidden, liefdadigheid, vasten en: bedevaart naar Mekka. Bij de islam is heel duidelijk omschreven wat je moet doen om een goede gelovige te zijn. Lees verder »

Bron: schooltv.nl

Welke regels en rituelen kent de islam?

Vooral op vrijdag gaan moslims in de moskee bidden en luisteren naar de imam, de voorganger. Als moslims bidden, moeten ze eerst hun handen, mond, neus, gezicht, armen, hoofd en voeten wassen in die specifieke volgorde. Uit de minaretten van moskeeën klinkt de oproep tot gebed, de azaan. Lees verder »

Bron: npokennis.nl

Wat zijn de regels van de sharia?

De sharia zijn de regels waar je je aan moet houden om te leven als een goede moslim. "Iedere moslim moet de wil van God volgen en die is allereerst te vinden in de Koran en de Hadith, in die laatste staan de uitspraken en gewoontes van de profeet Mohammed beschreven", zegt Laila al-Zwaini. Lees verder »

Bron: nos.nl
Gerelateerd aan Wat zijn de regels van de islam?