Wat zijn symptomen van een gebroken been?

De voornaamste kenmerken van een gebroken been zijn: Pijn ter hoogte van het dijbeen, scheenbeen en/of kuitbeen. Het been niet kunnen belasten. Sterk beperkte bewegingen van het been (mede door de pijn). Lees verder »

Kan je met een gebroken been lopen?

De fysiotherapeut helpt u bij het leren lopen met een looprekje, krukken of een rollator. Als u weer gaat lopen, kan het nog enige tijd duren voordat dit ook echt goed gaat. Helemaal normaal en zonder pijn bewegen van uw been kan 3 tot 6 maanden en soms nog langer duren. Lees verder »

Bron: www.isala.nl

Doet een gebroken been pijn?

Een gebroken bot kan uiteenlopen van een scheurtje in het bot tot een volledige verbrijzeling ervan. In alle gevallen hebt u pijn, ontstaat er een zwelling door de bloeduitstorting bij de breuk en zijn normale bewegingen vaak niet meer mogelijk. Lees verder »

Bron: www.zgt.nl

Wat te doen bij vermoeden gebroken been?

  • Laat het slachtoffer niet onnodig bewegen.
  • Zet een ledemaat nooit weer recht.
  • Dek een huidwond losjes af.
  • Bel in de volgende gevallen 112: Breuken of ontwrichtingen van het been, de heup en de bekken. ...
  • Neem contact op met huisarts bij letsel aan de hand, arm, schouder, knie of voet.
  • Lees verder »
Gerelateerd aan Wat zijn symptomen van een gebroken been?