Wat zijn veeboeren?

iemand die voor zijn beroep vee houdt; iemand die van veeteelt leeft; boer die vee houdt; veehouder. Voorbeelden: De grote veeboeren mestten de slachtdieren in België en ontwikkelingslanden en voerden het vlees dan in. Lees verder »

Bron: www.ensie.nl

Wat doet een boer op het land?

Een boer zorgt voor het grasland, de bodem, de natuur en dieren rond de boerderij. Hij zet bijvoorbeeld mest om in biobrandstof of rijdt het uit op het land (goed voor het gras). Lees verder »

Hoe word ik een boer?

Er zijn veel mogelijkheden om uiteindelijk als Boer aan de slag te kunnen. Je kunt beginnen met de lagere agrarische school, dan de middelbare agrarische school en uiteindelijk de hogere agrarische school doen (op HBO niveau). Een andere optie is de Landbouwuniversiteit te doen, dus een opleiding op WO niveau. Lees verder »

Wat doe je als boer?

Een boer of boerin is iemand die leeft van de landbouw of veeteelt. Een boer die zich alleen maar bezighoudt met veeteelt wordt een veehouder genoemd; een akkerbouwer of agrariër is een boer die zich uitsluitend bezighoudt met het verbouwen van gewassen, maar een tuinder of kweker wordt in de regel geen boer genoemd. Lees verder »

Wat is een goede boer?

Ons onderzoek bevestigt beelden van 'goede boer' en 'goed landschap' die in de literatuur zijn beschreven: een goede boer zorgt goed voor haar land, vee en grond en is herkenbaar aan een net landschap, vrij van onkruid, strak onderhouden, evenals een goed bijgehouden erf. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat zijn veeboeren?