Welk jaar werd de euro ingevoerd?

Van Maastricht naar de euro en de eurozone: 1991-2002 Na tien jaar van voorbereidingen werd op 1 januari 1999 uiteindelijk de euro ingevoerd. De eerste drie jaar ging het nog om een "onzichtbare" valuta die uitsluitend voor boekhoudkundige doeleinden en in het elektronisch betalingsverkeer werd gebruikt. Lees verder »

Hoeveel jaar geleden werd de euro beschikbaar voor burgers?

Na jaren van onderhandelingen werd op 1 januari 2002 de euro een wettig betaalmiddel in 12 verschillende EU-lidstaten. Drie jaar eerder, in 1999, bestond de munt al giraal. Beurskoersen van aandelen, obligaties en opties werden vanaf dat moment in euro's weergegeven. Lees verder »

Hoe verliep de overgang van gulden naar euro?

Om de overgang naar de euro soepel te laten verlopen worden de nieuwe munten nu al geslagen. Vanaf 1 januari 2002 zal de euro naast de gulden figureren als wettig betaalmiddel. Maximaal een halfjaar later, zo is in de EU afgesproken, moet de nationale munt volledig vervangen zijn door de EU-munt. Lees verder »

Bron: www.trouw.nl

Wie is de bedenker van de euro?

Sinds 1 januari 2002 betalen we met de euro in plaats van de gulden. In 1992 begonnen de Europese landen een Europese Monetaire Unie. De euro is bedacht en ontwikkeld door de regeringen van verschillende landen, niet door één persoon. Lees verder »

Gerelateerd aan Welk jaar werd de euro ingevoerd?