Welke Muziektermen zijn er?

  • Tempo. Het tempo, oftewel de snelheid wordt vaak aan het begin van de bladmuziek aangegeven en wanneer deze veranderd en geeft aan hoe snel of hoe langzaam een stuk of een gedeelte ervan gespeelt wordt.
  • Ritme. ...
  • Melodie. ...
  • Dynamiek. ...
  • Harmonie. ...
  • Articulatie.
  • Lees verder »

Wat is sneller dan Allegro?

Allegrissimo (wordt haast niet gebruikt) is sneller dan Allegro, maar langzamer dan Presto. Met een toevoeging die het tempo of karakter verduidelijkt, zoals 'con spirito' (met geestdrift) of 'moderato' (gematigd) Lees verder »

Wat is BC in muziek?

BASSO CONTINUO (afk.: b.c): de doorlopende, constant actieve instrumentale bas als harmonisch fundament van een compositie, typisch voor de barokperiode. Lees verder »

Wat is een allegro?

Allegro is een van oorsprong Italiaanse muziekterm waarmee het karakter van een muziekstuk wordt aangegeven: "vrolijk", "opgewekt" of "levendig". Een levendig stuk muziek impliceert een wat hoger tempo; langzaam en levendig sluiten elkaar ongeveer uit. Allegro behoort tot de snelle tempi. Lees verder »

Welk tempo is andante?

Voordat de metronoom werd gebruikt, stond andante qua snelheid gelijk aan de gewone wandelpas. Toen men ook metronoomgetallen ging gebruiken, werd andante gekoppeld aan een snelheid van 69 tot 84, dus 69 tot 84 tellen per minuut. Andante behoort daarmee tot de matig langzame tempi. Lees verder »

Gerelateerd aan Welke Muziektermen zijn er?