Welke scholen vallen onder middelbare school?

De benaming middelbare school leeft echter in het spraakgebruik nog voort als het over voortgezet onderwijs gaat. Net zoals men het nog vaak over scholen heeft, die in 1995 formeel instellingen zijn geworden. Het heeft ook verschillende niveaus, de volgorde is basis, kader, Tl, havo, atheneum en gymnasium. Lees verder »

Hoe staan middelbare scholen aangeschreven?

Ga naar www.onderwijsinspectie.nl, voer een schoolnaam in en je kunt het officiële opbrengstenoverzicht bekijken. Je kunt ook zelf direct een vraag stellen aan de inspectie. Lees verder »

Wat voor soort scholen zijn er?

  • Basisscholen voor openbaar onderwijs. ...
  • Basisscholen die uitgaan van een godsdienst of levensovertuiging. ...
  • Basisscholen met een bepaald onderwijsconcept. ...
  • Brede Scholen met extra activiteiten. ...
  • Basisscholen voor kinderen met extra ondersteuning. ...
  • Internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO)
  • Lees verder »

Is havo middelbare school?

In Nederland ga je van 4 jaar tot ongeveer 12 jaar naar de basisschool. Na de basisschool stroom je door naar de middelbare school. Je begint in de 1e klas, ook wel de brugklas genoemd. In Nederland kan je dan naar het praktijkonderwijs het VMBO, HAVO of VWO. Lees verder »

Bron: wikikids.nl
Gerelateerd aan Welke scholen vallen onder middelbare school?