Welke taal spraken ze vroeger in Nederland?

Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal. Het werd ruwweg tussen 1200 en 1500 in het huidige Nederlandse taalgebied gesproken en was de opvolger van het Oudnederlands. Middelnederlands wordt ook wel Diets genoemd, vooral door niet-taalkundigen. Lees verder »

Welke taal spraken ze in de Middeleeuwen in Nederland?

Het Middelnederlands is een voorloper van de moderne Nederlandse taal. Het werd tussen 1200 en 1500 in het huidige Nederlandse taalgebied gesproken. Middelnederlands was de opvolger van het Oudnederlands. Lees verder »

Welke taal spraken ze vroeger?

Meer dan 2000 jaar geleden woonden er al mensen in onze streken en zij spraken natuurlijk met elkaar. De taal die ze daarvoor gebruikten, noemen we West-Germaans. Het Nederlands is daaruit voortgekomen, net zoals het Engels, Duits en Fries. Lees verder »

Welk dialect is het oudste Nederlands?

Welk dialect is het oudste Nederlands? Het Oudnederlands, dat wil zeggen de Nederfrankische dialecten zoals die tot circa het midden van de 12e eeuw werden gesproken, was de voorloper van het Middelnederlands. Het Oudnederlands kende nog veel overeenkomende woorden en klinkers met het Oudengels en het Oudsaksisch. Lees verder »

Hoe schrijf je Oudnederlands?

Is het 'de Oudnederlands' of 'het Oudnederlands'? Het is 'het Oudnederlands', want Oudnederlands is onzijdig. Als je het aanwijst is het 'dat Oudnederlands'. Lees verder »

Gerelateerd aan Welke taal spraken ze vroeger in Nederland?