Waarom zijn de Molukkers in Nederland?

De Molukkers hadden op 25 april 1950 hun eigen republiek (RMS) uitgeroepen, maar Indonesië had inmiddels het gezag hersteld. Omdat de KNIL-soldaten en hun families daar niet langer veilig waren zag de Nederlandse regering geen andere optie dan de Molukkers tijdelijk naar Nederland te brengen. Lees verder »

Bron: nos.nl

Wat was de reden dat veel Molukkers in de twintigste eeuw in Nederland kwamen wonen?

Toen het Nederlandse gouvernement aan het einde van de negentiende eeuw het machtsgebied in de Indische archipel wilde uitbreiden, was de behoefte aan soldaten groot. De rekrutering vond vooral plaats in bevolkingsgroepen die het langst onder Nederlands gezag hadden gestaa. Lees verder »

Heeft Nederland de Molukkers een eigen staat beloofd?

Nederland heeft de Molukkers zelfbeschikking beloofd, maar als Nederland internationaal geen steun krijgt om de kolonie te behouden, kan die belofte aan de Molukkers niet gehouden worden. Als de Molukse republiek (RMS) in 1950 wordt uitgeroepen, ziet Nederland dat als rebellenopstand. Lees verder »

Wat is de Molukkers aangedaan?

De Molukse acties werden uitgevoerd door jongeren, voornamelijk leden van de tweede generatie. Zij werden hierin echter gesteund door bepaalde leden van de RMS-leiding. Dit wil niet zeggen dat de acties door hen gepland werden, maar zij zetten de jongeren er toe aan en voorzagen hen van wapens. Lees verder »

Waar wonen de meeste Molukkers in Nederland?

Relatief grootste populatie Molukkers in Leerdam In de gemeente Leerdam was in 2018 ruim 4 procent van de inwoners van Molukse komaf, en daarmee de gemeente met relatief de grootste populatie Molukkers in Nederland. Lees verder »

Gerelateerd aan Waarom zijn de Molukkers in Nederland?