Wat houdt de gemeente in?

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. In alle Nederlandse gemeenten wordt een aantal landelijke regels, bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringen, milieuwetgeving, burgerlijke stand en dergelijke, op eenzelfde manier toegepast. Lees verder »

Wat kan je doen bij de gemeente?

  • Burgerzaken. De gemeente houdt precies bij wie er in de gemeente wonen. ...
  • Openbare orde en veiligheid. ...
  • Economische zaken. ...
  • Sociale zaken en werkgelegenheid. ...
  • Zorg, welzijn en volksgezondheid. ...
  • Asielbeleid en integratie. ...
  • Onderwijs. ...
  • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
  • Lees verder »
Bron: prodemos.nl

Is de gemeente een instantie?

De gemeente is een openbaar lichaam. Hiermee wordt een overheidsorganisatie aangeduid die rechtspersoonlijkheid bezit. Het openbaar lichaam wordt bestuurd door bestuursorganen. De raad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de commissies zijn bestuursorganen. Lees verder »

Wat kan de gemeente voor mij betekenen?

De gemeente helpt mensen met schulden niet alleen met financiële problemen. Ook helpt zij bij problemen die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld problemen om werk te vinden of problemen binnen het gezin. Gemeenten besteden de hulp aan mensen met schulden soms uit, bijvoorbeeld aan een kredietbank of stadsbank. Lees verder »

Wat doet het gemeentebestuur?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat houdt de gemeente in?