Wat is een Immissie?

Er is een verschil tussen emissie en immissie. De emissie is de hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit de bron komt. De verontreinigende stoffen verspreiden zich via de lucht en veroorzaken zo een belasting op de woon- en leefomgeving: de immissie. Lees verder »

Bron: iplo.nl

Wat is emissie vervuiling?

Emissie is in dat verband een verzamelnaam voor uitstoot of lozing van verontreinigende stoffen. Er zijn verschillende emissiebronnen. Deze bronnen die uitstoot van schadelijke stoffen veroorzaken kunnen zowel van particulieren als van bedrijven zijn. Lees verder »

Wat zijn emissiemetingen?

Een belangrijk onderdeel van het onderhoud is de emissiemeting. Daarbij wordt gemeten hoeveel broeikasgassen en andere schadelijke stoffen de stookinstallatie precies uitstoot. Worden de drempelwaarden overschreden, dan kan je beboet worden. Lees verder »

Wat is de emissiewaarde?

Een omgevingswaarde, een immissiewaarde en een emissiewaarde gaan allemaal over een milieubelastend thema, zoals lucht, geur of geluid. Ze zijn ook alle drie te monitoren. Allereerst is er een verschil tussen emissie en immissie. Emissie betekent uitstoot aan de bron. Lees verder »

Bron: iplo.nl
Gerelateerd aan Wat is een Immissie?