Wat is het verschil tussen stikstof en CO2 uitstoot?

NEEN. CO2 is koolstofdioxide ofwel de chemische verbinding tussen koolstof en zuurstof. Stikstof komt voor als gas met de chemische formule N2. Lees verder »

Wat is de CO2 uitstoot?

CO2-uitstoot is het vrijkomen van CO2 in de atmosfeer. Dit vindt plaats door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Ook mensen en dieren stoten CO2 uit. Een deel van de CO2-uitstoot wordt opgenomen door bomen, planten en plankton in de zee. Lees verder »

Wat is stikstof uitstoot?

Emissie (uitstoot) Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Lees verder »

Bron: www.rivm.nl

Wat is het verschil tussen stikstof en broeikasgassen?

Moleculen die uit twee atomen bestaan, zoals stikstof (N2) en zuurstof (O2) zijn doorzichtig voor warmtestraling. Complexere moleculen zoals waterdamp (H2O), kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) zijn dat echter niet en nemen de warmtestraling op. Deze gassen worden daarom ook wel broeikasgassen genoemd. Lees verder »

Bron: www.knmi.nl
Gerelateerd aan Wat is het verschil tussen stikstof en CO2 uitstoot?