Wat kenmerkt een student?

  • vooropleiding.
  • geslacht.
  • leeftijd.
  • persoonlijkheidskenmerken.
  • socio-economische status.
  • studiekeuze.
  • studiemotivatie.
  • leerstijl/leerstijlkenmerken.
  • Lees verder »

Wat valt er onder studenten?

De term student wordt in de standaardtaal gebruikt voor iemand die hoger onderwijs geniet. Onder deze noemer vallen universiteit, hogeschool en hogere beroepsopleiding. In het basisonderwijs is leerling gebruikelijk, in het middelbaar onderwijs leerling of scholier. Lees verder »

Wat is het studentenleven?

De studententijd is niet voor niks iets dat mensen vaak de rest van hun leven bij zich dragen als een mooie herinnering. Ze denken terug aan hun studentenvereniging, de feestjes, de late uurtjes, de brakke ochtenden, de studiereizen en ga zo maar door. Leven als een student is veel meer dan studie en studeren alleen. Lees verder »

Wat zijn interesses van studenten?

In sommige gevallen zagen ze jongeren hun aandacht uit eigen initiatief op iets (nieuws) richten. Wil een leerling bijvoorbeeld beter in Frans worden ('Ik wil meer leren van de taal') of vindt hij dat iets goed bij hem past ('Ik ben iemand die van gym houdt'), dan stuurt hij zijn eigen interesse. Lees verder »

Waar hebben studenten behoefte aan?

Veel studenten hebben behoefte aan goede studieplekken in universiteitsgebouwen. De universiteit moet niet alleen de plek zijn waar studenten heen gaan voor colleges, maar moet ook een plek zijn waar kan worden gestudeerd en waar plek is voor ontmoeting met docenten en medestudenten. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat kenmerkt een student?