Wat valt er onder vmbo?

Het vmbo is een opleiding in het voortgezet onderwijs (VO) waarin je veel te kiezen hebt. Er zijn vier leerwegen en veel verschillende profielen voor de bovenbouw. In vier jaar stoomt het vmbo je klaar voor het middelbaar beroepsonderwijs. De letters vmbo betekenen dan ook voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Lees verder »

Wat is hoger vmbo basis of kader?

Het belangrijkste verschil tussen basis- en kaderberoepsgericht is het niveau waarop de lesstof wordt aangeboden. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je naar niveau 2 van het mbo. De kaderberoepsgerichte leerweg geeft je toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo. Lees verder »

Wat is hoger vmbo gl of tl?

Qua niveau zijn de gemengde (gl) en de theoretische leerweg (tl) identiek. Beide leerwegen geven toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs niveau 3 en 4 en de havo. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat valt er onder vmbo?