Wat wordt verstaan onder middelbare school?

Het voortgezet onderwijs omvat het onderwijs dat direct aansluit op het basisonderwijs en op het speciaal onderwijs. Het omvat niet het voortgezet speciaal onderwijs (dat onder de Wet op de expertisecentra valt), het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het hoger onderwijs). Lees verder »

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

  • Onder- en bovenbouw middelbare school. ...
  • Praktijkonderwijs. ...
  • Basisberoepsgerichte leerweg (bb) ...
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb) ...
  • Gemengde leerweg (gl) ...
  • Theoretische leerweg (tl) ...
  • Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
  • Lees verder »

Is het mbo een middelbare school?

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Het is onderwijs dat aansluit op de middelbare school. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) bereidt je voor op het mbo. Ook als je een havo diploma hebt, of vroeger een ander diploma hebt gehaald, dan kan je studeren aan het mbo. Lees verder »

Hoe oud moet je zijn voor de middelbare school?

Geen regels studieduur vmbo, havo, vwo Zonder vertraging duurt het vmbo duurt 4 jaar, havo 5 jaar en vwo 6 jaar. Een leerling mag in de regel niet meer dan 1 jaar blijven zitten in dezelfde klas. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat wordt verstaan onder middelbare school?