Wie staat er boven de koning?

Macht heeft de Koning niet. Voor het uitvaardigen van wetten en besluiten zijn de handtekening van zowel de Koning als een minister nodig. De minister(s) zijn verantwoordelijk. De positie van de Koning en de opvolging zijn geregeld in de Grondwet, vandaar dat in Nederland sprake is van een 'constitutionele monarchie'. Lees verder »

Wat staat boven de koning?

Koning is na keizer de hoogste vorstelijke titel. Met deze titel wordt het (mannelijk) staatshoofd van een koninkrijk aangeduid. Het vrouwelijke equivalent heet een koningin. Lees verder »

Waarom is de koning onschendbaar?

Het begrip 'onschendbaar' betekent sinds 1848 dat de koning gebonden is aan het recht en de wet en niet 'boven de wet' staat. In de Nederlandse staat is er echter geen orgaan dat dwingend gezag aan de koning kan opleggen. Lees verder »

Wat zijn de rechten van de koning?

De Koning ondertekent alle wetten en Koninklijke besluiten en bekrachtigt internationale verdragen. Op Prinsjesdag spreekt hij de Troonrede uit. De Grondwet bepaalt dat de Koning ministers en staatssecretarissen benoemt en ontslaat en dat zij ten overstaan van het staatshoofd worden beëdigd. Lees verder »

Gerelateerd aan Wie staat er boven de koning?