Wat is schadelijker stikstof of co2?

Stikstof zelf is namelijk niet schadelijk: de lucht bestaat voor bijna 80 procent uit stikstof. Stikstofoxide ontstaat als stikstof en zuurstof met elkaar in aanraking komen bij verbranding op hoge temperatuur, zoals bijvoorbeeld in auto's en schepen én in de bouwmachines bij bouwwerkzaamheden gebeurt. Lees verder »

Wat is het gevaar van teveel stikstof?

Teveel stikstof is slecht voor de natuur. Planten die van stikstof houden, zoals grassen, brandnetels en bramen, groeien extra hard. Zo verdringen ze kwetsbare planten. Insecten, vogels en andere dieren die afhankelijk zijn van deze planten verdwijnen daardoor ook. Lees verder »

Wat is schadelijker CO2 of NOx?

Bij de armmengselverbranding van diesel komen echter ook stikstofoxides (NOx) vrij, die bijzonder schadelijk zijn. NO2 is bijvoorbeeld 40 keer giftiger dan koolstofmonoxide (CO) en 4 keer gevaarlijker dan stikstofmonoxide (NO). Lees verder »

Wat zijn de grootste stikstof veroorzakers?

Emissie (uitstoot) De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Boeren gebruiken mest omdat het zorgt voor een betere plantengroei en hogere gewasopbrengsten. Lees verder »

Bron: www.rivm.nl

Wat is het verschil tussen stikstof en CO2?

Stikstof is een scheikundig element en CO2 een scheikundige verbinding. Een chemisch element is niet meer splitsbaar. Dat is anders met CO2, wat een verbinding is van het element koolstof (de letter C) met twee elementen zuurstof (de letter O). O2 betekent twee elementen zuurstof. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is schadelijker stikstof of co2?