Wat is emissie uitstoot?

Emissie is een ander woord voor uitstoot. Er wordt vaak gesproken over emissies in het kader van broeikasgassen zoals methaan, lachgas en koolstofdioxide (CO2). De landbouwindustrie maakt gebruik van fossiele brandstoffen en stoot daarmee broeikasgassen uit. Lees verder »

Wat is een CO2 emissie?

CO2-uitstoot = De hoeveelheid kooldioxidedampen die een voertuig produceert. co2 is milieuvervuilend. Lees verder »

Hoeveel CO2 mag een bedrijf uitstoten?

Met 1 emissierecht mag een bedrijf 1 ton koolstofdioxide (CO2) uitstoten. Het aantal beschikbare rechten is beperkt en gaat ook nog eens elk jaar omlaag. De prijs voor een emissierecht, de CO2-prijs, wordt bepaald door vraag en aanbod. Dat maakt emissiehandel een marktinstrument om klimaatverandering tegen te gaan. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is emissie uitstoot?