Wat is een emissie economie?

Emissie is binnen de financiële wereld de uitgifte van nieuwe aandelen. Een nieuwe onderneming kan aandelen op de markt brengen, maar een langer bestaande onderneming kan ook nieuwe aandelen uitgeven. In beide gevallen spreekt men van emissie. Lees verder »

Bron: www.ensie.nl

Wat is de betekenis van emissie?

Met emissie wordt de uitstoot van de uitlaatgassen van benzinemotoren bedoeld. Elektrische voertuigen zijn geheel emissieloos. De belangrijkste milieuverontreinigende stoffen in uitlaatgassen zijn koolmonoxide (CO), onverbrande koolwaterstofverbindingen (CH) en stikstofoxiden (NOx). Lees verder »

Bron: bovag.nl

Wat is emissie chemie?

emissie: Emissie is het uitzenden van elektromagnetische straling wanneer elektronen terugvallen naar een lager gelegen energieniveau. Lees verder »

Gerelateerd aan Wat is een emissie economie?