Waarom is te veel stikstof een probleem?

Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn schadelijk voor de natuur als er te veel van in de bodem of het water terechtkomt. Planten als bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en overwoekeren andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels. Lees verder »

Wat zijn de gevolgen van te veel stikstof?

Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn schadelijk voor de natuur als er te veel van in de bodem of het water terechtkomt. Planten als bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en overwoekeren andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels. Lees verder »

Wat is de oorzaak van het stikstofprobleem?

Emissie (uitstoot) Stikstofoxiden komen vooral vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De belangrijkste bronnen van stikstofoxiden zijn het verkeer, energiecentrales en de industrie. Ammoniak komt vooral uit de landbouw, maar ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Lees verder »

Bron: www.rivm.nl

Wat kunnen we doen tegen te veel stikstof?

  • Maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u. ...
  • Aanpassing veevoer zorgt voor minder ammoniak. ...
  • Opkopen van veehouderijen die willen stoppen. ...
  • Extra geld om stallen te verduurzamen. ...
  • Extern salderen mogelijk voor veehouders. ...
  • Coaches en regiobijeenkomsten om boeren te adviseren.
  • Lees verder »

Wie is de grootste stikstof vervuiler?

Schiphol en Tata steel bovenaan top-100 stikstofoxiden Uit de lijst van 100 grootste bronnen van stikstofoxiden blijkt dat Schiphol, na Tata Steel, een van de grootste bronnen van stikstofoxiden is. Alle sectoren, dus ook verkeer, industrie en de luchtvaart moeten bijdragen aan de oplossing. Lees verder »

Gerelateerd aan Waarom is te veel stikstof een probleem?